הצ'אט של _Ariel_

כנסו חופשי

אין כניסה לפדופילים

מערכת הצ'אט של 2all

כניסה לצאט - www.2all.co.il
בחר צאט
שם משתמש
   
היסטוריית הודעות היום
Maya קפוא וואי 16/01/2019 19:43:12
Maya היי לך 16/01/2019 19:43:07
Maya התחבר 16/01/2019 19:42:57
_Ariel_ לטק 16/01/2019 19:42:24
_Ariel_ ל 16/01/2019 19:42:24
_Ariel_ קקט 16/01/2019 19:42:23
_Ariel_ -טללטקלט-לט-ל 16/01/2019 19:42:23
_Ariel_ -טללטקלט- 16/01/2019 19:42:23
_Ariel_ -טללטקל 16/01/2019 19:42:22
_Ariel_ -טללט 16/01/2019 19:42:22
_Ariel_ 16/01/2019 19:42:22
_Ariel_ טללקטל 16/01/2019 19:42:22
_Ariel_ 16/01/2019 19:42:21
_Ariel_ ט-ל 16/01/2019 19:42:21
_Ariel_ תט--טל 16/01/2019 19:42:20
_Ariel_ תט- 16/01/2019 19:42:20
_Ariel_ ת 16/01/2019 19:42:20
_Ariel_ תטד 16/01/2019 19:42:20
_Ariel_ דט 16/01/2019 19:42:19
_Ariel_ תטדת 16/01/2019 19:42:19
_Ariel_ תט 16/01/2019 19:42:19
_Ariel_ תטקתיג 16/01/2019 19:42:19
_Ariel_ תטקת 16/01/2019 19:42:19
_Ariel_ ת 16/01/2019 19:42:18
_Ariel_ טג 16/01/2019 19:42:18
_Ariel_ תטקת 16/01/2019 19:42:18
_Ariel_ ת 16/01/2019 19:42:18
_Ariel_ טד 16/01/2019 19:42:18
_Ariel_ לדטת 16/01/2019 19:42:17
_Ariel_ טל 16/01/2019 19:42:17
_Ariel_ תדטת 16/01/2019 19:42:17
_Ariel_ ת 16/01/2019 19:42:17
_Ariel_ ל-ט 16/01/2019 19:42:17
_Ariel_ דט 16/01/2019 19:42:16
_Ariel_ ל 16/01/2019 19:42:16
_Ariel_ לט- 16/01/2019 19:42:16
_Ariel_ קט 16/01/2019 19:42:16
_Ariel_ לטלק 16/01/2019 19:42:15
_Ariel_ ךטקליקללךקט 16/01/2019 19:42:15
_Ariel_ ךטקליקל 16/01/2019 19:42:15
_Ariel_ ךטקל 16/01/2019 19:42:15
_Ariel_ ך 16/01/2019 19:42:14
_Ariel_ ךטג 16/01/2019 19:42:14
_Ariel_ גקטגטךטגךלקלךקךגטךטג 16/01/2019 19:42:14
_Ariel_ גקטגטךטגךלקלךקךגטך 16/01/2019 19:42:14
_Ariel_ גקטגטךטגךלקלךקך 16/01/2019 19:42:13
_Ariel_ גקטגטךטגך 16/01/2019 19:42:13
_Ariel_ גקטגטך 16/01/2019 19:42:13
_Ariel_ ג 16/01/2019 19:42:12
_Ariel_ גץגל 16/01/2019 19:42:12
_Ariel_ גץ 16/01/2019 19:42:12
_Ariel_ לגך 16/01/2019 19:42:11
_Ariel_ ל 16/01/2019 19:42:11
_Ariel_ ק 16/01/2019 19:42:11
_Ariel_ גטך 16/01/2019 19:42:11
_Ariel_ ךגךך 16/01/2019 19:42:10
_Ariel_ ךג 16/01/2019 19:42:10
_Ariel_ קךק 16/01/2019 19:42:10
_Ariel_ ק 16/01/2019 19:42:10
_Ariel_ גך 16/01/2019 19:42:10
_Ariel_ ך 16/01/2019 19:42:09
_Ariel_ גלג 16/01/2019 19:42:09
_Ariel_ ג 16/01/2019 19:42:09
_Ariel_ ך 16/01/2019 19:42:09
_Ariel_ ךגט 16/01/2019 19:42:09
_Ariel_ גטךגט 16/01/2019 19:42:08
_Ariel_ גגט 16/01/2019 19:42:08
_Ariel_ ךטגך 16/01/2019 19:42:08
_Ariel_ ך 16/01/2019 19:42:08
_Ariel_ ךךט 16/01/2019 19:42:07
_Ariel_ טגגט 16/01/2019 19:42:07
_Ariel_ ךטדךגטץ 16/01/2019 19:42:07
_Ariel_ ךטדך 16/01/2019 19:42:07
_Ariel_ ךטד 16/01/2019 19:42:06
_Ariel_ לטדדטלטדלדט 16/01/2019 19:42:06
_Ariel_ לטדדטלטדל 16/01/2019 19:42:06
_Ariel_ לטדדטל 16/01/2019 19:42:06
_Ariel_ לט 16/01/2019 19:42:05
_Ariel_ טדךטדטגל 16/01/2019 19:42:05
_Ariel_ טדך 16/01/2019 19:42:05
_Ariel_ -אך 16/01/2019 19:42:04
_Ariel_ ואדל 16/01/2019 19:42:04
_Ariel_ ל-ל-אלטדץגתיגץ 16/01/2019 19:42:03
_Ariel_ ל-ל-אלטדץ 16/01/2019 19:42:03
_Ariel_ ל-ל-אל 16/01/2019 19:42:03
_Ariel_ ל 16/01/2019 19:42:02
_Ariel_ ל-א 16/01/2019 19:42:02
_Ariel_ 16/01/2019 19:42:02
_Ariel_ א-ל 16/01/2019 19:42:02
_Ariel_ אל-אל 16/01/2019 19:42:02
_Ariel_ אל 16/01/2019 19:42:02
_Ariel_ ל- 16/01/2019 19:42:01
_Ariel_ א- 16/01/2019 19:42:01
_Ariel_ אלא-ל 16/01/2019 19:42:01
_Ariel_ אל 16/01/2019 19:42:01
_Ariel_ ל- 16/01/2019 19:42:01
_Ariel_ ל'א 16/01/2019 19:42:00
_Ariel_ לא-לא-ל-א 16/01/2019 19:42:00
_Ariel_ לא-לא-ל 16/01/2019 19:42:00
_Ariel_ ללא-ל 16/01/2019 19:42:00
_Ariel_ 16/01/2019 19:41:59
_Ariel_ ל-אל 16/01/2019 19:41:59
_Ariel_ ל 16/01/2019 19:41:59
_Ariel_ ל'א 16/01/2019 19:41:59
_Ariel_ 16/01/2019 19:41:59
_Ariel_ -אל 16/01/2019 19:41:58
_Ariel_ ל 16/01/2019 19:41:58
_Ariel_ 16/01/2019 19:41:58
_Ariel_ -אל 16/01/2019 19:41:58
_Ariel_ ת-טל 16/01/2019 19:41:58
_Ariel_ ת 16/01/2019 19:41:57
_Ariel_ -טלא- 16/01/2019 19:41:57
_Ariel_ 16/01/2019 19:41:57
_Ariel_ ל-טלט-ל 16/01/2019 19:41:57
_Ariel_ ל-טל 16/01/2019 19:41:57
_Ariel_ ל 16/01/2019 19:41:56
_Ariel_ לא 16/01/2019 19:41:56
_Ariel_ 16/01/2019 19:41:56
_Ariel_ ל-אל-אל-אל 16/01/2019 19:41:56
_Ariel_ ל-אל-אל 16/01/2019 19:41:56
_Ariel_ ל-אל 16/01/2019 19:41:55
_Ariel_ ל- 16/01/2019 19:41:55
_Ariel_ לדאל-אלדטל-טל-טל-א 16/01/2019 19:41:55
_Ariel_ לדאל-אלדטל-ט 16/01/2019 19:41:55
_Ariel_ לדאל-אלדט 16/01/2019 19:41:54
_Ariel_ לדא 16/01/2019 19:41:54
_Ariel_ קט 16/01/2019 19:41:54
_Ariel_ -טל 16/01/2019 19:41:54
_Ariel_ טת 16/01/2019 19:41:53
_Ariel_ קת 16/01/2019 19:41:53
_Ariel_ ת 16/01/2019 19:41:53
_Ariel_ ט 16/01/2019 19:41:53
_Ariel_ טתק 16/01/2019 19:41:53
_Ariel_ צדאתדעתד 16/01/2019 19:41:52
_Ariel_ צדאתדע 16/01/2019 19:41:52
_Ariel_ צדאת 16/01/2019 19:41:52
_Ariel_ צ 16/01/2019 19:41:52
_Ariel_ צדע 16/01/2019 19:41:52
_Ariel_ צדאתדאח-א 16/01/2019 19:41:51
_Ariel_ צדאתדאח 16/01/2019 19:41:51
_Ariel_ צדאת 16/01/2019 19:41:51
_Ariel_ צד 16/01/2019 19:41:51
_Ariel_ תדא 16/01/2019 19:41:51
_Ariel_ גי 16/01/2019 19:41:50
_Ariel_ ץור 16/01/2019 19:33:31
_Ariel_ ר'ץח 16/01/2019 19:33:20
_Ariel_ רץחץח 16/01/2019 19:33:20
_Ariel_ רץ 16/01/2019 19:33:19
_Ariel_ חץ 16/01/2019 19:33:19
_Ariel_ ת'ח 16/01/2019 19:33:19
_Ariel_ 'חתץ 16/01/2019 19:33:19
_Ariel_ חתחתר 16/01/2019 19:33:18
_Ariel_ חתר' 16/01/2019 19:33:18
_Ariel_ חת 16/01/2019 19:33:18
_Ariel_ תחר 16/01/2019 19:33:18
_Ariel_ תתחחתר' 16/01/2019 19:33:18
_Ariel_ תתח 16/01/2019 19:33:17
_Ariel_ תח 16/01/2019 19:33:17
_Ariel_ רחץת' 16/01/2019 19:33:17
_Ariel_ רץח'תץ 16/01/2019 19:33:17
_Ariel_ רץח 16/01/2019 19:33:16
_Ariel_ 'ות'רתחתר 16/01/2019 19:33:16
_Ariel_ 'ות'ר 16/01/2019 19:33:16
_Ariel_ ' 16/01/2019 19:33:16
_Ariel_ תרות 16/01/2019 19:33:15
_Ariel_ 'רץץ 16/01/2019 19:33:15
_Ariel_ ץרח 16/01/2019 19:33:15
_Ariel_ 'רחץ 16/01/2019 19:33:15
_Ariel_ רחתח 16/01/2019 19:33:14
_Ariel_ 'רחץ' 16/01/2019 19:33:14
_Ariel_ ' 16/01/2019 19:33:14
_Ariel_ 'רות'רחת 16/01/2019 19:33:14
_Ariel_ 'רות'ר 16/01/2019 19:33:14
_Ariel_ 'רות 16/01/2019 19:33:13
_Ariel_ רחץ'ת'ת'רות 16/01/2019 19:33:13
_Ariel_ רחץ 16/01/2019 19:33:13
_Ariel_ 'רחץץ 16/01/2019 19:33:13
_Ariel_ 16/01/2019 19:33:12
_Ariel_ תשאל 16/01/2019 19:33:12
_Ariel_ ת'רח 16/01/2019 19:33:12
_Ariel_ 'רו 16/01/2019 19:33:12
_Ariel_ 16/01/2019 19:33:12
_Ariel_ ''רחץ'רחץ 16/01/2019 19:33:11
_Ariel_ ''רחץ 16/01/2019 19:33:11
_Ariel_ ''ר 16/01/2019 19:33:11
_Ariel_ תת'רחת'רחת 16/01/2019 19:33:10
_Ariel_ תתת'רחת 16/01/2019 19:33:10
_Ariel_ ''רחתת'רו 16/01/2019 19:33:10
_Ariel_ 'רח 16/01/2019 19:33:10
_Ariel_ 'ר'רות 16/01/2019 19:33:09
_Ariel_ רותשרחתשת'רות 16/01/2019 19:33:09
_Ariel_ רותשרחתשת'ר 16/01/2019 19:33:09
_Ariel_ רותשרחת 16/01/2019 19:33:09
_Ariel_ רות 16/01/2019 19:33:08
_Ariel_ שרחחתשארחתת 16/01/2019 19:33:08
_Ariel_ שרחח 16/01/2019 19:33:08
_Ariel_ רחתשרחתש 16/01/2019 19:33:07
_Ariel_ רחתש 16/01/2019 19:33:07
_Ariel_ ת- 16/01/2019 19:33:07
_Ariel_ 16/01/2019 19:33:06
_Ariel_ -את 16/01/2019 19:33:06
_Ariel_ את-את 16/01/2019 19:33:06
_Ariel_ את 16/01/2019 19:33:06
_Ariel_ אצ- 16/01/2019 19:33:06
_Ariel_ -אתת- 16/01/2019 19:33:05
_Ariel_ - 16/01/2019 19:33:05
_Ariel_ את 16/01/2019 19:33:05
_Ariel_ ת- 16/01/2019 19:33:05
_Ariel_ -צ-תא- 16/01/2019 19:33:05
_Ariel_ -צ-ת 16/01/2019 19:33:04
_Ariel_ 16/01/2019 19:33:04
_Ariel_ ת 16/01/2019 19:33:04
_Ariel_ צ 16/01/2019 19:33:04
_Ariel_ צצ- 16/01/2019 19:33:03
_Ariel_ -ת- 16/01/2019 19:33:03
_Ariel_ 16/01/2019 19:33:03
_Ariel_ -תת 16/01/2019 19:33:02
_Ariel_ -ת-צצ 16/01/2019 19:33:02
_Ariel_ ת- 16/01/2019 19:33:02
_Ariel_ א 16/01/2019 19:33:01
_Ariel_ ת- 16/01/2019 19:33:01
_Ariel_ תא 16/01/2019 19:33:01
_Ariel_ תא--א 16/01/2019 19:33:01
_Ariel_ תא 16/01/2019 19:32:58
_Ariel_ 16/01/2019 19:32:58
_Ariel_ 16/01/2019 19:32:58
_Ariel_ -את 16/01/2019 19:32:57
_Ariel_ תאטצ-צ-צ-צ-אצא- 16/01/2019 19:32:57
_Ariel_ תא 16/01/2019 19:32:55
_Ariel_ -ת- 16/01/2019 19:32:53
_Ariel_ 16/01/2019 19:32:53
_Ariel_ -ת-תת 16/01/2019 19:32:53
_Ariel_ 16/01/2019 19:32:52
_Ariel_ תת 16/01/2019 19:32:52
_Ariel_ ת- 16/01/2019 19:32:52
_Ariel_ צ- 16/01/2019 19:32:51
_Ariel_ - 16/01/2019 19:32:51
_Ariel_ 16/01/2019 19:32:51
_Ariel_ צ 16/01/2019 19:32:51
_Ariel_ ח- 16/01/2019 19:32:51
_Ariel_ צ- 16/01/2019 19:32:50
_Ariel_ תא- 16/01/2019 19:32:50
_Ariel_ -ת- 16/01/2019 19:32:50
_Ariel_ 16/01/2019 19:32:49
_Ariel_ ת 16/01/2019 19:32:49
_Ariel_ -ת- 16/01/2019 19:32:49
_Ariel_ צ-צ 16/01/2019 19:32:49
_Ariel_ צ 16/01/2019 19:32:49
_Ariel_ ת- 16/01/2019 19:32:48
_Ariel_ תת- 16/01/2019 19:32:48
_Ariel_ -צ- 16/01/2019 19:32:48
_Ariel_ - 16/01/2019 19:32:48
_Ariel_ 16/01/2019 19:32:47
_Ariel_ ת 16/01/2019 19:32:47
_Ariel_ צת- 16/01/2019 19:32:47
_Ariel_ ת- 16/01/2019 19:32:47
_Ariel_ - 16/01/2019 19:32:46
_Ariel_ 16/01/2019 19:32:46
_Ariel_ -ת-ת 16/01/2019 19:32:46
_Ariel_ 16/01/2019 19:32:45
_Ariel_ ת 16/01/2019 19:32:45
_Ariel_ -ת- 16/01/2019 19:32:45
_Ariel_ - 16/01/2019 19:32:45
_Ariel_ 16/01/2019 19:32:45
_Ariel_ -תת 16/01/2019 19:32:44
_Ariel_ -ת-ת 16/01/2019 19:32:44
_Ariel_ 16/01/2019 19:32:44
_Ariel_ ת-ל 16/01/2019 19:32:43
_Ariel_ ת- 16/01/2019 19:32:43
_Ariel_ - 16/01/2019 19:32:43
_Ariel_ תתת 16/01/2019 19:32:43
_Ariel_ -ת- 16/01/2019 19:32:42
_Ariel_ ת 16/01/2019 19:32:42
_Ariel_ - 16/01/2019 19:32:42
_Ariel_ 16/01/2019 19:32:42
_Ariel_ ת--ת 16/01/2019 19:32:41
_Ariel_ ת- 16/01/2019 19:32:41
_Ariel_ 16/01/2019 19:32:41
_Ariel_ ת- 16/01/2019 19:32:40
_Ariel_ א 16/01/2019 19:32:40
_Ariel_ ת- 16/01/2019 19:32:40
_Ariel_ תט 16/01/2019 19:32:39
_Ariel_ טת-תט 16/01/2019 19:32:39
_Ariel_ טת 16/01/2019 19:32:39
_Ariel_ ת- 16/01/2019 19:32:39
_Ariel_ 16/01/2019 19:32:39
_Ariel_ טת 16/01/2019 19:32:38
_Ariel_ ל- 16/01/2019 19:32:38
_Ariel_ ל-ט 16/01/2019 19:32:38
_Ariel_ ת-ט 16/01/2019 19:32:38
_Ariel_ טתקט 16/01/2019 19:32:37
_Ariel_ קטלקטטת 16/01/2019 19:32:37
_Ariel_ קטל 16/01/2019 19:32:37
_Ariel_ -אצ-טל 16/01/2019 19:32:36
_Ariel_ -אצ 16/01/2019 19:32:36
_Ariel_ צ 16/01/2019 19:32:36
_Ariel_ שא 16/01/2019 19:32:36
_Ariel_ שצ 16/01/2019 19:32:35
_Ariel_ צשרצ 16/01/2019 19:32:35
_Ariel_ צש 16/01/2019 19:32:35
_Ariel_ ר 16/01/2019 19:32:35
_Ariel_ צש 16/01/2019 19:32:34
_Ariel_ ע 16/01/2019 19:32:34
_Ariel_ משעמם לי בטרוף 16/01/2019 19:32:26
_Ariel_ . 16/01/2019 19:30:54
נועם נו זה יפה 16/01/2019 19:29:41
killmyself_ אבל זה יצא כ"כ נורא אז זרקתי 16/01/2019 19:26:34
killmyself_ וכתוב משהו באנגלית ששכחתי 16/01/2019 19:26:27
killmyself_ וביד השנייה יש חתכים 16/01/2019 19:26:19
killmyself_ שמחזיקה יד של מישהי 16/01/2019 19:26:08
killmyself_ ציירתי יד 16/01/2019 19:26:00
נועם חחח 16/01/2019 19:25:54
killmyself_ זה יצא ממש מגעיל 16/01/2019 19:25:53
נועם לא ציירתי נצח 16/01/2019 19:25:50
נועם סתומה.. 16/01/2019 19:25:41
killmyself_ ואז זרקתי את זה כי זה מכוער 16/01/2019 19:25:09
נועם אחותי* 16/01/2019 19:25:04
נועם כי היא אוחתי 16/01/2019 19:25:00
killmyself_ חכחגצגןיגודמגןמגחגחג לי גם כואב אבל כי ציירתי עכשיו שעה 16/01/2019 19:24:58
נועם זונה* 16/01/2019 19:24:56
נועם ואני לא יכולה לקרוא לה בת סונה 16/01/2019 19:24:50
נועם כי אחותי פאקינג נשכה אותי 16/01/2019 19:24:42
_Ariel_ ץף 16/01/2019 19:24:39
killmyself_ למה 16/01/2019 19:24:31
נועם וואי כואבת לי היד 16/01/2019 19:24:27
נועם חח אני סבבה 16/01/2019 19:24:01
killmyself_ בסדר ואיתך 16/01/2019 19:23:46
נועם מה קורה 16/01/2019 19:23:25
killmyself_ היי זואי 16/01/2019 19:23:01
נועם שני* 16/01/2019 19:22:58
נועם היי דני 16/01/2019 19:22:55
killmyself_ מה קורה 16/01/2019 19:22:04
killmyself_ היי 16/01/2019 19:21:49
_Ariel_ היי שני 16/01/2019 19:21:44
killmyself_ התחבר 16/01/2019 19:21:35
נועם שניה באה 16/01/2019 19:21:06
נועם חח גם 16/01/2019 19:20:57
_Ariel_ את בצ'אט של אסי 16/01/2019 19:20:50
נועם ובצאט של אסי 16/01/2019 19:20:43
_Ariel_ חחחח 16/01/2019 19:20:43
נועם סתם עסוקה בלריב עם אחותי הצולעת העמה 16/01/2019 19:20:33
נועם הלכתי* 16/01/2019 19:19:43
נועם לא לא הלעתי 16/01/2019 19:19:39
_Ariel_ רק באת מהשניה הקודמת 16/01/2019 19:19:38
_Ariel_ שוב 16/01/2019 19:19:11
-liron- וואי דקה באה 16/01/2019 19:19:00
_Ariel_ חחחחחח 16/01/2019 19:18:49
_Ariel_ נועם הלכה 16/01/2019 19:18:46
_Ariel_ חחחחחחח 16/01/2019 19:18:16
-liron- חח חזרתי 16/01/2019 19:18:07
_Ariel_ רק באת כבר אומרת כבר באה 16/01/2019 19:17:35
-liron- דקה באה 16/01/2019 19:17:17
AzzyRussia היי 16/01/2019 19:16:58
נועם היי אזי 16/01/2019 19:16:51
AzzyRussia התחבר 16/01/2019 19:16:31
נועם חח נכון 16/01/2019 19:16:16
-liron- הכי טובה בזה 16/01/2019 19:16:12
נועם היי נוטשת 16/01/2019 19:15:45
-liron- היי 16/01/2019 19:15:36
_Ariel_ הנה לירון 16/01/2019 19:15:05
-liron- התחבר 16/01/2019 19:14:56
נועם וואי הגשם נהיה יותר חזק עכשיו 16/01/2019 19:14:55
_Ariel_ חחחח 16/01/2019 19:14:27
נועם חח 16/01/2019 19:14:12
נועם כל השאר לא 16/01/2019 19:14:11
_Ariel_ וידאו לחץ כאן
מושיקו מור - רגל על הגז
16/01/2019 19:14:05
נועם זה השיר היחיד שלו שאני אוהבת 16/01/2019 19:14:05
_Ariel_ חח 16/01/2019 19:13:45
נועם חחח 16/01/2019 19:13:30
_Ariel_ אחלה מושיקו הגבר 16/01/2019 19:13:26
נועם וידאו לחץ כאן
מושיקו מור - טיפוס של חורף
16/01/2019 19:12:58
_Ariel_ חחח 16/01/2019 19:11:55
נועם חח יופי 16/01/2019 19:11:22
_Ariel_ הנה 16/01/2019 19:11:13
נועם התחבר 16/01/2019 19:11:03
נועם אה 16/01/2019 19:10:50
_Ariel_ לא רואים תשם שלך 16/01/2019 19:10:45
_Ariel_ אה 16/01/2019 19:10:37
נועם אני לא נטשתי 16/01/2019 19:10:26
נועם חח 16/01/2019 19:10:20
_Ariel_ נטשו כולם 16/01/2019 19:10:00
_Ariel_ מישהו מצוטט 16/01/2019 19:09:25
_Ariel_ אוקי חחחח 16/01/2019 19:08:24
נועם אולי אחר כך 16/01/2019 19:08:04
נועם חחח 16/01/2019 19:07:52
_Ariel_ עוד הפעם 16/01/2019 19:07:46
נועם לפני שעתיים בערך 16/01/2019 19:07:31
נועם חח התקלחתי כבר 16/01/2019 19:07:19
_Ariel_ או מזגן חם 16/01/2019 19:07:11
_Ariel_ מים חמים 16/01/2019 19:07:06
_Ariel_ תיכנסי להתקלח 16/01/2019 19:07:02
נועם וואי קר ליי 16/01/2019 19:06:42
_Ariel_ חח 16/01/2019 19:05:47
נועם גם אזי נטש 16/01/2019 19:05:37
נועם שמתי* 16/01/2019 19:05:34
נועם חח כן שמתמ לב 16/01/2019 19:05:31
_Ariel_ עזבה אותנו 16/01/2019 19:05:08
נועם לאן לירון נטשהה 16/01/2019 19:04:57
_Ariel_ טופי 16/01/2019 19:04:36
נועם יופי 16/01/2019 19:03:58
_Ariel_ חחחחחחחחחח* 16/01/2019 19:03:54
נועם צחוק מוגזם 16/01/2019 19:03:37
_Ariel_ חחחח 16/01/2019 19:03:29
נועם חח 16/01/2019 19:03:22
_Ariel_ טופי 16/01/2019 19:03:10
נועם יופי 16/01/2019 19:02:30
_Ariel_ לא לא פורש 16/01/2019 19:02:26
נועם כבר שכחתי 16/01/2019 19:02:17
נועם אז אמרנו אתמול שאתה לא פורש נכון? 16/01/2019 19:02:14
נועם אריאל 16/01/2019 19:01:58
_Ariel_ תודה 16/01/2019 19:01:14
נועם בהצלחה 16/01/2019 19:01:09
נועם אוקיי 16/01/2019 19:01:05
_Ariel_ בקרוב 16/01/2019 19:00:57
נועם מתי זה? 16/01/2019 19:00:48
_Ariel_ אני רק מחכה ליום של ההכנה לצבא 16/01/2019 19:00:31
_Ariel_ כנל 16/01/2019 19:00:20
נועם וואי משעמם לי 16/01/2019 19:00:14
נועם יופי 16/01/2019 18:59:40
_Ariel_ חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח* 16/01/2019 18:59:35
נועם חחחחחחח 16/01/2019 18:59:30
נועם צחוק מוגזם 16/01/2019 18:59:26
_Ariel_ חחחחחחחח 16/01/2019 18:59:17
נועם בובספוג* 16/01/2019 18:58:46
נועם והצחוק הזה בתוך השכל שלי 16/01/2019 18:58:36
נועם אח שלי המטופש הזה רואה בובסופג כבר איזה שעה 16/01/2019 18:58:28
_Ariel_ חחחחח 16/01/2019 18:58:00
נועם וואי הצחוק של בובספוג מחרפן אותי.. 16/01/2019 18:57:20
נועם ביי לירון חח 16/01/2019 18:57:05
-liron- אני עוד מעט באה 16/01/2019 18:56:56
AzzyRussia ניפץ את השמשה 16/01/2019 18:56:54
-liron- טוב..... 16/01/2019 18:56:50
AzzyRussia פגע לנו ברק במכונית פה בשכונה 16/01/2019 18:56:50
_Ariel_ בביניין 16/01/2019 18:56:46
_Ariel_ אצלי פגע ברק בבינעען 16/01/2019 18:56:37
נועם חחח סנטה 16/01/2019 18:56:37
AzzyRussia בהמשך ככה 16/01/2019 18:56:33
AzzyRussia קיצור אני הולך ליהנות אפשר להגיד 16/01/2019 18:56:30
AzzyRussia גם ברק רציני היה 16/01/2019 18:56:23
נועם או שלא 16/01/2019 18:56:19
_Ariel_ שלג 16/01/2019 18:56:17
AzzyRussia זה רק סנטה קלאוס יכול לעשות את זה תאמינו לי 16/01/2019 18:56:16
-liron- כיף לך 16/01/2019 18:56:15
נועם בעצם לא זה עם ת 16/01/2019 18:56:15
AzzyRussia יורד קצת שלג 16/01/2019 18:56:09
-liron- אה יפה 16/01/2019 18:56:07
נועם טריפולטאית 16/01/2019 18:56:07
נועם איך כותבים את זה 16/01/2019 18:56:04
נועם אני מרוקאית ותמניה וטריפולטאית 16/01/2019 18:55:58
_Ariel_ כן 16/01/2019 18:55:57
-liron- רציני? 16/01/2019 18:55:54
-liron- מה 16/01/2019 18:55:50
_Ariel_ כמובן פגע ברק בביניין 16/01/2019 18:55:43
נועם הוא אמר שזה רוסית 16/01/2019 18:55:39
-liron- נועם איזה עדה את? 16/01/2019 18:55:38
נועם לא לא זה היה רוסית 16/01/2019 18:55:36
נועם ואז כשלא הבנתי אז הוא פשוט קילל אותי 16/01/2019 18:55:30
AzzyRussia יש הבדל בין אוקראינית לרוסית 16/01/2019 18:55:23
AzzyRussia אני דיי בטוח שהוא דיבר אוקראינית 16/01/2019 18:55:18
נועם ואז הוא ניסה ללמד אותי קללות ברוסית 16/01/2019 18:55:12
נועם חח וואי יש לי ילד בכיתה שהוא לא רוסי אבל הוא אוקראיני ופעם אחת הוא דיבר עם סבא דלו ברוסית בטלפון וזה היה מצחיק רצח 16/01/2019 18:55:04
AzzyRussia אבל אני יכול גם לדבר רגיל 16/01/2019 18:55:00
AzzyRussia יש לי ר' של רוסים שאני עושה מבטא אני עושה מבטא ממש טוב אבל 16/01/2019 18:54:57
AzzyRussia יאפ 16/01/2019 18:54:48
_Ariel_ אני יוצא לראות מאיפה הריח 16/01/2019 18:54:33
נועם יש לך ר כזאת? 16/01/2019 18:54:32
-liron- חח 16/01/2019 18:54:31
AzzyRussia מה אני עושה איתה השם ישמור 16/01/2019 18:54:31
AzzyRussia אמא שלי מתלהבת מהברקים 16/01/2019 18:54:26
AzzyRussia כן אני חצי רוסי 16/01/2019 18:54:17
-liron- אם ככה היה אצלי , לא הייתי הולכת לשום מקום 16/01/2019 18:54:11
_Ariel_ זה קרוב לבית שלי רואים עשן כבד 16/01/2019 18:54:04
נועם אולי ברק פגע בעץ 16/01/2019 18:53:41
נועם אזי אתה באמת רוסי? 16/01/2019 18:53:34
_Ariel_ וואה יש ריח של שרפה בחוץ 16/01/2019 18:53:25
נועם כלום* 16/01/2019 18:53:09
AzzyRussia בלאט חתיכת ברד יורד 16/01/2019 18:53:09
נועם תכלס עלום 16/01/2019 18:53:07
-liron- חחח 16/01/2019 18:53:01
AzzyRussia להיזהר ממה אני בתוך בית אני לא מבין מה אני יכול לעשות חוץ מלהישאר בתוכו 16/01/2019 18:52:52
נועם וואי מסוכן רצח 16/01/2019 18:52:39
_Ariel_ וואה תיזהר 16/01/2019 18:52:38
-liron- אצלי יש רק רוח חזקה ובמקסימום גשם 16/01/2019 18:52:35
AzzyRussia כל הארמון זה רק עצים 16/01/2019 18:52:27
AzzyRussia אצלנו אם נופלים עצים זה בתקווה שלא יפול עלינו 16/01/2019 18:52:24
נועם שני* 16/01/2019 18:52:18
נועם אצלי יורד גשם בלי הפסקה יש מלא רוחות ברקים ונפלו שתי עצים קרוב לבית שלי 16/01/2019 18:52:10
AzzyRussia אז הסיכויים לשלג ממשיים 16/01/2019 18:52:03
AzzyRussia אצלי זה מקום גבוה אז יותר קר אצלי 16/01/2019 18:51:59
AzzyRussia בארמון הנציב 16/01/2019 18:51:50
AzzyRussia ירושלים 16/01/2019 18:51:48
-liron- איפה אתה גר ? 16/01/2019 18:51:41
נועם חחחחחחחח 16/01/2019 18:51:36
-liron- אני עם מזגן על חום וקר לי 16/01/2019 18:51:31
AzzyRussia אין כלום 16/01/2019 18:51:30
AzzyRussia וברד 16/01/2019 18:51:29
AzzyRussia חוץ מברקים 16/01/2019 18:51:28
AzzyRussia טוב אצלי 16/01/2019 18:51:27
נועם וואי פתאום קר לי 16/01/2019 18:51:12
-liron- אבל עכשיו זה המזג אוויר הכי טוב לגלוש 16/01/2019 18:50:51
[ פורטל הצ'אטים של 2all ] [ הירשמם למערכת 2all ] [רוצה צא'ט באתר ? ] [ כניסה למערכת ה צא'ט של 2all ]
מערכת הצאט של 2all בניית אתרים