הצאט שלי ליהי המושלמתת כנסווו

נתי חיימשלי נטשה אהבה שלי ואדר יפעשלי אווה אהבת חיי דרדסון מייק חמודינו ויפרין הנסיך המושלם והכוסון המושלם רון הכוסון אליאסו הדרהמלכה ורועי אהובים שליי נופרי פרי האהובה עלי וגוקר חברשלה

מערכת הצ'אט של 2all

כניסה לצאט - www.2all.co.il
בחר צאט
שם משתמש
   
היסטוריית הודעות היום
הדרמלכה15 בדדדדדד 23/02/2018 00:05:52
הדרמלכה15 מי פה 23/02/2018 00:05:17
הדרמלכה15 התחבר 23/02/2018 00:04:59
הדרמלכה15 התחבר 22/02/2018 23:26:16
הדרמלכה15 חחחחח 22/02/2018 22:56:31
הדרמלכה15 חחח 22/02/2018 22:56:29
Joker התחבר 22/02/2018 22:56:16
Joker כמה כמה ? 22/02/2018 22:56:10
הדרמלכה15 נחסם 22/02/2018 22:55:57
הדרמלכה15 חח 22/02/2018 22:55:42
הדרמלכה15 התחבר 22/02/2018 22:55:36
Joker נחסם 22/02/2018 22:55:28
Joker נחסם 22/02/2018 22:55:28
Joker נחסם 22/02/2018 22:55:24
Joker נחסם 22/02/2018 22:55:24
Joker נחסם 22/02/2018 22:55:23
הדרמלכה15 נחסם 22/02/2018 22:55:23
Joker נחסם 22/02/2018 22:55:23
Joker נחסם 22/02/2018 22:55:23
Joker נחסם 22/02/2018 22:55:22
Joker נחסם 22/02/2018 22:55:22
Joker נחסם 22/02/2018 22:55:21
Joker נחסם 22/02/2018 22:55:21
Joker נחסם 22/02/2018 22:55:21
Joker נחסם 22/02/2018 22:55:20
Joker למה נו 22/02/2018 22:54:50
Joker התחבר 22/02/2018 22:54:45
הדרמלכה15 לא 22/02/2018 22:54:22
Joker רוצה להחזיר לי 22/02/2018 22:54:15
Joker כן משעמום 22/02/2018 22:54:12
הדרמלכה15 חסמתה אותי 22/02/2018 22:54:03
Joker כן משעמום 22/02/2018 22:54:00
הדרמלכה15 חחחח 22/02/2018 22:54:00
הדרמלכה15 התחבר 22/02/2018 22:53:55
הדרמלכה15 נחסם 22/02/2018 22:53:46
הדרמלכה15 חסמתה אותך 22/02/2018 22:53:17
Joker משעמם לי אז אני משעומם 22/02/2018 22:53:14
Joker חח 22/02/2018 22:53:08
הדרמלכה15 ... 22/02/2018 22:52:59
Joker נחסם 22/02/2018 22:52:45
Joker אוקי 22/02/2018 22:52:37
Joker חח 22/02/2018 22:52:33
curl נחסם 22/02/2018 22:52:27
הדרמלכה15 כע 22/02/2018 22:52:02
Joker את פה 22/02/2018 22:51:57
Joker הדרמלכה15
22/02/2018 22:51:38
הדרמלכה15 חכה רגע 22/02/2018 22:51:31
בר אולי בצאט שלו תבדקי 22/02/2018 22:51:24
הדרמלכה15 סעמקק 22/02/2018 22:51:18
בר מאיפה לדעת איפה רועי 22/02/2018 22:51:14
Joker / 22/02/2018 22:51:10
Joker j 22/02/2018 22:51:06
Joker hj
22/02/2018 22:51:05
הדרמלכה15 מחר אני פורשת בהכל 22/02/2018 22:50:59
הדרמלכה15 איפה רועי 22/02/2018 22:50:53
בר טוב 22/02/2018 22:50:44
הדרמלכה15 ססבה 22/02/2018 22:50:39
הדרמלכה15 אני יגיד לה לדבר איתך 22/02/2018 22:50:37
בר בגללו ללי לא מדברת איתי 22/02/2018 22:50:25
הדרמלכה15 אל תריב איתו.... 22/02/2018 22:50:11
בר מה 22/02/2018 22:50:09
הדרמלכה15 ברר 22/02/2018 22:50:06
בר אני יריב איתו 22/02/2018 22:50:04
הדרמלכה15 נו... 22/02/2018 22:49:51
בר לפני שבוע ככה 22/02/2018 22:49:32
הדרמלכה15 מתי 22/02/2018 22:49:22
בר לא יודע 22/02/2018 22:49:21
הדרמלכה15 זה מתחזה הוא לא 22/02/2018 22:49:09
הדרמלכה15 ? 22/02/2018 22:49:03
בר הוא אמר לללי שאני עם נוהי 22/02/2018 22:48:57
הדרמלכה15 מה קרה 22/02/2018 22:48:47
הדרמלכה15 הוא יצא שנכנסתי 22/02/2018 22:48:38
הדרמלכה15 .... 22/02/2018 22:48:33
בר איפה רועי הבן כלב הזה 22/02/2018 22:48:26
הדרמלכה15 ממ 22/02/2018 22:48:20
בר הנה אתתתתתתתתת 22/02/2018 22:48:17
הדרמלכה15 הא 22/02/2018 22:48:14
בר הדררררררררררר 22/02/2018 22:48:10
הדרמלכה15 סעמק 22/02/2018 22:48:04
בר התחבר 22/02/2018 22:47:59
הדרמלכה15 ????? 22/02/2018 22:47:33
הדרמלכה15 רועייייי 22/02/2018 22:47:19
הדרמלכה15 התחבר 22/02/2018 22:47:17
רועי44444 התחבר 22/02/2018 22:46:49
Joker .. 22/02/2018 22:46:22
Joker ... 22/02/2018 22:46:22
Joker .. 22/02/2018 22:46:22
Joker ... 22/02/2018 22:46:22
Joker .. 22/02/2018 22:46:22
Joker ... 22/02/2018 22:46:22
Joker .. 22/02/2018 22:46:22
Joker ... 22/02/2018 22:46:22
Joker .. 22/02/2018 22:46:22
Joker ... 22/02/2018 22:46:22
Joker .. 22/02/2018 22:46:22
Joker . 22/02/2018 22:46:21
בר הדרררר 22/02/2018 22:46:13
Joker .. 22/02/2018 22:46:04
Joker . 22/02/2018 22:46:04
Joker ... 22/02/2018 22:46:04
Joker .. 22/02/2018 22:46:04
Joker . 22/02/2018 22:46:04
Joker ... 22/02/2018 22:46:04
Joker .. 22/02/2018 22:46:04
Joker . 22/02/2018 22:46:04
Joker ... 22/02/2018 22:46:04
Joker .. 22/02/2018 22:46:04
Joker ... 22/02/2018 22:46:04
Joker .. 22/02/2018 22:46:04
Joker . 22/02/2018 22:46:03
Joker .. 22/02/2018 22:46:03
Joker . 22/02/2018 22:46:03
Joker .. 22/02/2018 22:46:03
Joker . 22/02/2018 22:46:03
Joker .. 22/02/2018 22:46:03
Joker . 22/02/2018 22:46:03
Joker ... 22/02/2018 22:46:03
Joker .. 22/02/2018 22:46:03
Joker . 22/02/2018 22:46:03
Joker .. 22/02/2018 22:46:03
Joker . 22/02/2018 22:46:03
Joker .. 22/02/2018 22:46:03
Joker . 22/02/2018 22:46:03
Joker .. 22/02/2018 22:46:03
Joker . 22/02/2018 22:46:03
Joker ... 22/02/2018 22:46:03
Joker .. 22/02/2018 22:46:03
Joker ... 22/02/2018 22:46:02
Joker .. 22/02/2018 22:46:02
Joker . 22/02/2018 22:46:02
Joker .. 22/02/2018 22:46:02
Joker . 22/02/2018 22:46:02
Joker .. 22/02/2018 22:46:02
Joker . 22/02/2018 22:46:02
Joker .. 22/02/2018 22:46:02
Joker . 22/02/2018 22:46:02
Joker .. 22/02/2018 22:46:02
Joker . 22/02/2018 22:46:02
Joker .. 22/02/2018 22:46:02
Joker . 22/02/2018 22:46:02
Joker ... 22/02/2018 22:46:02
Joker .. 22/02/2018 22:46:02
Joker . 22/02/2018 22:46:02
Joker .. 22/02/2018 22:46:02
Joker ... 22/02/2018 22:46:02
Joker .. 22/02/2018 22:46:01
Joker ... 22/02/2018 22:46:01
Joker .. 22/02/2018 22:46:01
Joker . 22/02/2018 22:46:01
Joker .. 22/02/2018 22:46:01
Joker . 22/02/2018 22:46:01
Joker .. 22/02/2018 22:46:01
Joker . 22/02/2018 22:46:01
Joker .. 22/02/2018 22:46:01
Joker ... 22/02/2018 22:46:01
Joker .. 22/02/2018 22:46:01
Joker ... 22/02/2018 22:46:01
Joker .. 22/02/2018 22:46:01
Joker ... 22/02/2018 22:46:01
Joker .. 22/02/2018 22:46:01
Joker . 22/02/2018 22:46:00
Joker ... 22/02/2018 22:46:00
Joker .. 22/02/2018 22:46:00
Joker . 22/02/2018 22:46:00
https://hover.2all.c נחסם 22/02/2018 22:45:53
Joker התחבר 22/02/2018 22:45:35
בר הדררררררררר 22/02/2018 22:44:03
בר התחבר 22/02/2018 22:43:55
בר הדרררררררררר 22/02/2018 22:41:29
בר נווווו 22/02/2018 22:40:28
בר את פההההה 22/02/2018 22:40:24
בר הדררררר 22/02/2018 22:40:19
בר התחבר 22/02/2018 22:40:11
ליהיXXהחמודה ביי 22/02/2018 22:36:23
ליהיXXהחמודה אני מגיעה מחר בשעה 13:40 22/02/2018 22:36:21
ליהיXXהחמודה טוב בייי 22/02/2018 22:36:13
ליהיXXהחמודה שמתחזה לנתי!? 22/02/2018 22:35:49
ליהיXXהחמודה אל תשקר זה אתה 22/02/2018 22:35:44
Joker כן 22/02/2018 22:35:34
ליהיXXהחמודה גוקר אתה חי 22/02/2018 22:34:39
נתנאלXהכוסון שניה 22/02/2018 22:31:22
ליהיXXהחמודה אז תפתח חדש 22/02/2018 22:31:13
נתנאלXהכוסון זה אומר לי הסיסמא שלך חסומה 22/02/2018 22:31:01
ליהיXXהחמודה בייי 22/02/2018 22:30:56
ליהיXXהחמודה טוב אז אני הולכת 22/02/2018 22:30:54
נתנאלXהכוסון זה לא נותן לי 22/02/2018 22:30:44
ליהיXXהחמודה תיכנס 22/02/2018 22:30:35
נתנאלXהכוסון לא מביא לי להיכנס 22/02/2018 22:30:24
נתנאלXהכוסון ליהי 22/02/2018 22:30:17
ליהיXXהחמודה נתראה אותך משקר לי 22/02/2018 22:29:42
ליהיXXהחמודה אתה היית נתי? 22/02/2018 22:29:32
ליהיXXהחמודה גוקר 22/02/2018 22:29:27
Joker ל, 22/02/2018 22:29:27
נחסם 22/02/2018 22:29:20
Joker חך 22/02/2018 22:29:08
ליהיXXהחמודה יש לי כוח השפעהה 22/02/2018 22:28:43
ליהיXXהחמודה חחח 22/02/2018 22:28:38
נתנאלXהכוסון טוב 22/02/2018 22:28:22
ליהיXXהחמודה תיכנס עכשיו 22/02/2018 22:28:14
נתנאלXהכוסון אין לי כוח להיכנס עוד מעט אני יכנס 22/02/2018 22:28:04
ליהיXXהחמודה תכנס מהרשום שלך 22/02/2018 22:27:50
ליהיXXהחמודה אני רוצה לראות הוכחה שאתה נתנאלי 22/02/2018 22:27:45
נתנאלXהכוסון אממ כן 22/02/2018 22:27:38
ליהיXXהחמודה אממ לא 22/02/2018 22:27:26
נתנאלXהכוסון יש לי מתחזה חיימשלי 22/02/2018 22:27:10
ליהיXXהחמודה והלכת! 22/02/2018 22:26:59
ליהיXXהחמודה ואתה אמרת אני הולך 22/02/2018 22:26:56
ליהיXXהחמודה אמרתי לך היי 22/02/2018 22:26:51
ליהיXXהחמודה אני יצוטט "אני באה ואז אתה הולך" 22/02/2018 22:26:47
נתנאלXהכוסון אחמ אחמ 22/02/2018 22:26:34
ליהיXXהחמודה אחמ!? 22/02/2018 22:26:29
נתנאלXהכוסון הלכתי לאן הלכתי חחח 22/02/2018 22:26:19
ליהיXXהחמודה מאוד מאוד מאוד 22/02/2018 22:26:14
ליהיXXהחמודה אני כועסתתת 22/02/2018 22:26:02
נתנאלXהכוסון ליהי שלי חוגגת יום הולדת שמחח 22/02/2018 22:26:02
ליהיXXהחמודה למה אתה הלכת כשאני הגעתי! 22/02/2018 22:25:59
ליהיXXהחמודה חחח 22/02/2018 22:25:15
נתנאלXהכוסון יש לה יום הולדת 22/02/2018 22:24:55
נתנאלXהכוסון נסיכה שלי 22/02/2018 22:24:48
ליהיXXהחמודה חמוד 22/02/2018 22:24:27
נתנאלXהכוסון ❤❤ 22/02/2018 22:24:27
נתנאלXהכוסון מזל טוב עד מאה עשרים שנה הרבה בריאות הצלחה בחיים אוהב נתי עזרא 22/02/2018 22:24:18
ליהיXXהחמודה 22/02/2018 22:24:09
ליהיXXהחמודה יפה 22/02/2018 22:24:01
ליהיXXהחמודה חחח 22/02/2018 22:24:00
נתנאלXהכוסון יום ההולדת שלך 22/02/2018 22:23:47
ליהיXXהחמודה נתי מה התאריך היום!? 22/02/2018 22:23:27
נתנאלXהכוסון ליהי יפה שליייייי 22/02/2018 22:23:17
ליהיXXהחמודה מאוד מאוד מאודד 22/02/2018 22:23:13
ליהיXXהחמודה אני עייפההה 22/02/2018 22:23:09
ליהיXXהחמודה מיאו מיאו 22/02/2018 22:23:05
נתנאלXהכוסון התחבר 22/02/2018 22:22:51
ליהיXXהחמודה 🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️ 22/02/2018 22:22:51
ליהיXXהחמודה אמרתי שעכשיו נולדתי 22/02/2018 22:22:44
ליהיXXהחמודה 👏👏👏😂😂😂 22/02/2018 22:22:35
בר איפה היא 22/02/2018 22:22:33
ליהיXXהחמודה נולדתייי 22/02/2018 22:22:31
ליהיXXהחמודה חחחח 22/02/2018 22:22:29
ליהיXXהחמודה עכשיוו 22/02/2018 22:22:27
Joker התחבר 22/02/2018 22:22:18
Joker כעטח 22/02/2018 22:22:18
בר משהו ראה את הדר?? 22/02/2018 22:21:53
ליהיXXהחמודה עוד 2 דק 22/02/2018 22:20:42
ליהיXXהחמודה והשעה שנולדתי זה ה - 22:22 22/02/2018 22:19:30
Joker לא השעה 22/02/2018 22:19:23
ליהיXXהחמודה מטומטם 22/02/2018 22:19:19
ליהיXXהחמודה היום ה - 22.2 22/02/2018 22:19:13
Joker עוד 3 דקות 22/02/2018 22:19:08
Joker זכרתי 22/02/2018 22:18:53
Joker 22:22 22/02/2018 22:18:51
Joker עוד לא 22/02/2018 22:18:48
ליהיXXהחמודה הולדת* 22/02/2018 22:18:23
ליהיXXהחמודה יש לי יום הולשת תכבד! 22/02/2018 22:18:16
Joker חחחחחח 22/02/2018 22:17:53
ליהיXXהחמודה מאוד! 22/02/2018 22:17:51
ליהיXXהחמודה גוקר זה מעצבן 22/02/2018 22:17:48
Joker חחחחח 22/02/2018 22:17:17
Joker התחבר 22/02/2018 22:15:57
ליהיXXהחמודה התחבר 22/02/2018 22:15:09
ליהיXXהחמודה תדבררר משעמם לייי 22/02/2018 22:12:57
ליהיXXהחמודה אליהו אתה לא מדבר 22/02/2018 22:12:52
ליהיXXהחמודה אליהו לא הורדתי לך ניהול 22/02/2018 22:12:22
אליהו(: התחבר 22/02/2018 22:12:05
ליהיXXהחמודה מישהו קרא בשמי אז באתי! 22/02/2018 22:10:23
הדרמלכה15 התחבר 22/02/2018 22:08:17
הדרמלכה15 צח 22/02/2018 22:07:14
הדרמלכה15 חט 22/02/2018 22:07:13
הדרמלכה15 צ 22/02/2018 22:07:13
הדרמלכה15 צחג 22/02/2018 22:07:12
הדרמלכה15 צג 22/02/2018 22:07:12
הדרמלכה15 י 22/02/2018 22:07:12
הדרמלכה15 צ 22/02/2018 22:07:11
הדרמלכה15 עג 22/02/2018 22:07:11
הדרמלכה15 מב 22/02/2018 22:07:11
הדרמלכה15 גט 22/02/2018 22:07:11
הדרמלכה15 ב 22/02/2018 22:07:10
הדרמלכה15 כ 22/02/2018 22:07:10
הדרמלכה15 יחמט 22/02/2018 22:07:10
הדרמלכה15 י 22/02/2018 22:07:09
הדרמלכה15 ע 22/02/2018 22:07:09
הדרמלכה15 כ 22/02/2018 22:07:08
הדרמלכה15 גג 22/02/2018 22:07:08
הדרמלכה15 כ 22/02/2018 22:07:07
הדרמלכה15 ייע 22/02/2018 22:07:07
הדרמלכה15 יי 22/02/2018 22:07:06
הדרמלכה15 י 22/02/2018 22:07:06
הדרמלכה15 אי 22/02/2018 22:07:06
הדרמלכה15 א 22/02/2018 22:07:05
הדרמלכה15 ע 22/02/2018 22:07:04
הדרמלכה15 אני מכירה אותה באמיתי 22/02/2018 22:06:46
XXXנועםXXX ביי 22/02/2018 22:06:39
הדרמלכה15 שיואו היא תמות 22/02/2018 22:06:28
XXXנועםXXX לאדע 22/02/2018 22:06:25
הדרמלכה15 חחחח 22/02/2018 22:06:23
XXXנועםXXX חח 22/02/2018 22:06:19
הדרמלכה15 אפה ליהיע 22/02/2018 22:06:19
XXXנועםXXX כוסעמק ביי 22/02/2018 22:06:16
XXXנועםXXX טוב בעיי 22/02/2018 22:06:08
הדרמלכה15 ?????????????????...... 22/02/2018 22:05:56
הדרמלכה15 את רצית להפרד מנתי.... 22/02/2018 22:05:36
הדרמלכה15 ליהיי 22/02/2018 22:05:27
הדרמלכה15 התחבר 22/02/2018 22:05:17
XXXנועםXXX משעמם 22/02/2018 22:05:14
XXXנועםXXX התחבר 22/02/2018 22:04:57
YarinM התחבר 22/02/2018 21:49:40
Boiiiiiiiiiiiii / __ ^ - ^ __ \ 22/02/2018 21:46:45
ליהיXXהחמודה והלכת! 22/02/2018 21:42:54
ליהיXXהחמודה רק באתי 22/02/2018 21:42:51
Boiiiiiiiiiiiii :3 22/02/2018 21:42:34
נתנאלFהכוסון חח 22/02/2018 21:42:20
Boiiiiiiiiiiiii ביי 22/02/2018 21:42:13
נתנאלFהכוסון ביי 22/02/2018 21:42:12
נתנאלFהכוסון הלכתי 22/02/2018 21:42:08
נתנאלFהכוסון טוב 22/02/2018 21:42:04
ליהיXXהחמודה היי 22/02/2018 21:41:53
Boiiiiiiiiiiiii אני 22/02/2018 21:41:50
נתנאלFהכוסון משהו חי? 22/02/2018 21:41:45
Boiiiiiiiiiiiii התחבר 22/02/2018 21:41:43
נתנאלFהכוסון היי 22/02/2018 21:41:23
Riot הורדת לי ואני גם לך שנינו שווים אין ריב 😇 22/02/2018 21:40:32
רותם(בת) מתי הדר באה? 22/02/2018 21:40:17
Riot עכשיו אנחנו שווים לא אליהו? 22/02/2018 21:40:09
רותם(בת) התחבר 22/02/2018 21:40:04
Joker אל תשאל איך עשיתי את זה :"} 22/02/2018 21:39:38
ליהיXXהחמודה אני אמרתי לך תודה אברהום 22/02/2018 21:39:34
Joker גרמתי לכולם לשנוא אותה :"} 22/02/2018 21:39:20
Riot מה 22/02/2018 21:39:17
ליהיXXהחמודה אברהום 22/02/2018 21:38:57
ליהיXXהחמודה תודה 22/02/2018 21:38:53
Joker אליהו לא ראיתי את חברה שלך הרבה זמן אני העפתי אותה :"} 22/02/2018 21:38:52
Riot אליהו 22/02/2018 21:38:49
Riot דרך אגב 22/02/2018 21:38:27
Riot מזל טוב 22/02/2018 21:38:25
Riot התחבר 22/02/2018 21:38:14
ליהיXXהחמודה איפה כולם? 22/02/2018 21:36:14
ליהיXXהחמודה תודההה 22/02/2018 21:35:27
ליהיXXהחמודה מה אליהו 22/02/2018 21:35:24
אליהו(: מזל טוב 22/02/2018 21:35:21
ליהיXXהחמודה חחח 22/02/2018 21:35:18
אליהו(: ליהייי 22/02/2018 21:35:16
user Blocked : user נחסם 22/02/2018 21:35:13
גרביים לא מצחיק 22/02/2018 21:35:13
גרביים ! 22/02/2018 21:35:01
Antarctica מצחיק מאוד 22/02/2018 21:35:01
גרביים הכל אני תייגתי וכתבתי שעות על גבי שעות 22/02/2018 21:35:00
גרביים חחחחחחח 22/02/2018 21:34:51
גרביים ממניייייייי 22/02/2018 21:34:49
גרביים מזל טוב חיים שלי בלב שתהיי בריאה תמיד ומאושרת ותראי מתים המלכים כבר 22/02/2018 21:34:48
ליהיXXהחמודה טוב אל תדאגי זה יקרה (מתי שהוא) 22/02/2018 21:34:47
Antarctica מזל טוב חיים שלי בלב שתהיי בריאה תמיד ומאושרת ותראי המתים המהלכים כבר 22/02/2018 21:34:23
גרביים ללקק אמרת??? WAP??? 22/02/2018 21:34:20
ליהיXXהחמודה היום יש לי יום הולדת לקלקלקקקק 22/02/2018 21:33:55
גרביים תמותיייי 22/02/2018 21:33:43
ליהיXXהחמודה תמות 22/02/2018 21:33:39
גרביים אני חי נושם 22/02/2018 21:33:37
גרביים תמותי את 22/02/2018 21:33:18
ליהיXXהחמודה תמות אתה 22/02/2018 21:33:13
גרביים תמותי 22/02/2018 21:33:06
ליהיXXהחמודה כן 22/02/2018 21:33:03
גרביים ליהי יש לך חבר? 22/02/2018 21:32:58
Riot אז לך תחליף גרביים יא מוזר 22/02/2018 21:32:55
גרביים כן לא החלפתי שבוע מה אתה מצפה חמוד 22/02/2018 21:32:30
ליהיXXהחמודה בסך הכל לא הייתי פה יומיים וכבר חסמו 10 אנשים 22/02/2018 21:32:21
גרביים השני יותר יפה 22/02/2018 21:32:20
Riot הגרביים שלך מסריחים! 22/02/2018 21:32:20
גרביים מכוערררררררררררר 22/02/2018 21:32:13
Joker מעתיקן 22/02/2018 21:32:09
גרביים משאפ מכוער 22/02/2018 21:32:07
Riot חח 22/02/2018 21:32:07
Joker חחחחח מעתיחקן 22/02/2018 21:32:07
Riot וידאו לחץ כאן
Mashup #2 - Only_Win
22/02/2018 21:32:00
Joker וידאו לחץ כאן
Mashup #2 - Only_Win
22/02/2018 21:32:00
גרביים אווה אני אתן לך כף לפרצוף יא יא אמ אין לי 22/02/2018 21:31:51
Antarctica אני משחררת אנשים כי יש לזה סיבה חמודי 22/02/2018 21:31:48
ליהיXXהחמודה ילדון 22/02/2018 21:31:47
אליהו(: שחרר 22/02/2018 21:31:46
Joker כי חסמו הכל 22/02/2018 21:31:46
ליהיXXהחמודה תשלח את המשאפ שלך 22/02/2018 21:31:45
Joker אברהם אין כיף וירטואלי 22/02/2018 21:31:42
Riot 😇 22/02/2018 21:31:40
ליהיXXהחמודה אברהמי 22/02/2018 21:31:40
Antarctica אל תקרא לי בכלל 22/02/2018 21:31:35
אליהו(: אחייי 22/02/2018 21:31:34
Joker אהבתי תמשאפ שלך :"} אברהם 22/02/2018 21:31:31
גרביים יש מצב אני קורא לך בשם אחר אווה? 22/02/2018 21:31:26
Riot גוקר תן כיף וירטואלי חח 22/02/2018 21:31:21
גרביים ב 22/02/2018 21:31:16
גרביים עיברית אל קליט שיט 22/02/2018 21:31:14
Riot טוב אז אני לא אתן לאף אחד.. 22/02/2018 21:31:10
גרביים לא קליט 22/02/2018 21:31:10
גרביים יאי יאיאיאיאיאי 22/02/2018 21:31:09
ליהיXXהחמודה יאיי 22/02/2018 21:31:03
גרביים זהו קליט 22/02/2018 21:31:02
גרביים אאאאאאאאאאאאאווווווווווווווווווווווווווווווווהההההההההההה 22/02/2018 21:31:00
ליהיXXהחמודה אחרי קריוקי וכואב לי הראש יאיא 22/02/2018 21:31:00
סודי ביותר נחשו מי אני 22/02/2018 21:30:59
גרביים אוווווההה 22/02/2018 21:30:57
גרביים אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאווווווווווווווווווווווווווווווווווהההההההההההההההההה 22/02/2018 21:30:52
Joker אברהם נשברת 22/02/2018 21:30:52
ליהיXXהחמודה מאוד מאוד 22/02/2018 21:30:50
Riot את משחררת כל אחד.. 22/02/2018 21:30:49
ליהיXXהחמודה משעמם לי 22/02/2018 21:30:47
גרביים אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווהההההההההההההההההה 22/02/2018 21:30:45
סודי ביותר התחבר 22/02/2018 21:30:44
Riot לך לא 22/02/2018 21:30:42
Joker אתה בפטתי אוף 22/02/2018 21:30:42
גרביים אני מתאמן שניה 22/02/2018 21:30:40
Antarctica תן גם לי 22/02/2018 21:30:37
Riot אל תעשה את זה שוב 22/02/2018 21:30:37
Riot אליהו תרענן אני אתן לך מנהל .. 22/02/2018 21:30:31
Joker גרביים אתה הומו :"} 22/02/2018 21:30:31
גרביים אאאאאאאאאאוווווווווווווווווווווווווווווווההההההההההההההההההה 22/02/2018 21:30:30
גרביים אווווווה 22/02/2018 21:30:26
גרביים אוי הוי הוייייייייי 22/02/2018 21:30:22
Riot הוי.. 22/02/2018 21:30:15
גרביים ר 22/02/2018 21:30:14
גרביים יותא קליט 22/02/2018 21:30:11
גרביים הווא 22/02/2018 21:30:09
גרביים ?? 22/02/2018 21:30:02
גרביים איך כותבים לעזזאזל 22/02/2018 21:30:01
Antarctica אליהו ♥♥ 22/02/2018 21:30:00
גרביים הווא בואי לפה אווה בואי הווא בואיי 22/02/2018 21:29:56
אליהו(: זה שם מיוחד 22/02/2018 21:29:49
Antarctica אז כנראה שיש לך בעיות זכרון 22/02/2018 21:29:48
אליהו(: שישכחו 22/02/2018 21:29:47
אליהו(: זה לא שם רגיל 22/02/2018 21:29:45
גרביים חחח 22/02/2018 21:29:42
גרביים אממ אני\ 22/02/2018 21:29:40
אליהו(: אחייי זה נדיר רצח 22/02/2018 21:29:40
Antarctica היי ליהי 22/02/2018 21:29:37
אליהו(: אין מישהו שישכח שקוראים לה אווה 22/02/2018 21:29:34
אליהו(: אווה זה קליו ממש 22/02/2018 21:29:29
Riot מי משחרר אותו את הגרביים הזה.. 22/02/2018 21:29:28
אליהו(: אחי מה יש לך 22/02/2018 21:29:25
ליהיXXהחמודה היי אווש 22/02/2018 21:29:24
גרביים אווה! מזה 22/02/2018 21:29:22
Antarctica אווה לא קליט? יחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח 22/02/2018 21:29:22
גרביים באמת נו זה לא קליט! 22/02/2018 21:29:19
ליהיXXהחמודה היי אברהום 22/02/2018 21:29:13
גרביים אווה לא קליט 22/02/2018 21:29:12
Riot היי ליהי 22/02/2018 21:29:06
Antarctica עצרתי את דה ווקינג דד בגללך אני רוצה סיבה מספיק טובה למה שכתבת 22/02/2018 21:29:03
ליהיXXהחמודה לכולםםם 22/02/2018 21:29:00
ליהיXXהחמודה היי 22/02/2018 21:28:57
Riot גרביים מעצבן.. 22/02/2018 21:28:54
Joker "אתה יודע שאני מסוגל לעקוף גם בלי שהיא תעזור לי ?" אליהו ירדת בזמן האחרון :"} 22/02/2018 21:28:54
ליהיXXהחמודה התחבר 22/02/2018 21:28:51
user Blocked : user נחסם 22/02/2018 21:28:49
Antarctica מה הבעיה בשם אווה? אני רוצה לשמוע 22/02/2018 21:28:42
אליהו(: היא מדהימה שהיא עוזרת לי 22/02/2018 21:28:42
גרביים כנראה... 22/02/2018 21:28:39
Antarctica הוא יודע לעקוף אבל הסרתי 22/02/2018 21:28:36
Joker ושהסרתי אותה מהניהול וחסמתי את אליהו הוא לא "עקף" 22/02/2018 21:28:35
גרביים אווה אבא שלך הפסיד בהתערבות על שמות ילדים ויצא לך אווה? 22/02/2018 21:28:33
Antarctica הסרתי לו 22/02/2018 21:28:32
אליהו(: אתה יודע שאני מסוגל לעקוף גם בלי שהיא תעזור לי ? 22/02/2018 21:28:31
Riot אליהו תמיד עוקף חח 22/02/2018 21:28:28
אליהו(: אחי 22/02/2018 21:28:22
Joker אליהו 22/02/2018 21:28:18
Joker כי איך אליהו עקף .. 22/02/2018 21:28:15
Riot את מי 22/02/2018 21:28:12
אליהו(: היי אווה 22/02/2018 21:28:10
Joker כן 22/02/2018 21:28:07
Riot היא מסירה? 22/02/2018 21:28:03
Joker אוקי 22/02/2018 21:28:02
Riot אני מבטיח לך .. 22/02/2018 21:27:59
Antarctica אני אוהבת את אליהו אתה יודע הוא יותר טוב ממך בהרבה 22/02/2018 21:27:59
Riot גוקר היא לא תסיר 22/02/2018 21:27:56
Joker מהההההההה זההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אברהם יא בוגד 22/02/2018 21:27:46
גרביים מי צריך מנהל בימנו רק לעקוף (לא שאני יודע אבל בסדר...) 22/02/2018 21:27:42
Joker יופי תסירי ילדים אחרים בטח דופק אותך בפרטי כמו שאר הבנות שהוא מזיין בפרטי 22/02/2018 21:27:39
Riot .. 22/02/2018 21:27:36
Riot רענני אווה 22/02/2018 21:27:35
Antarctica אני בלי מנהל מה הקשר 22/02/2018 21:27:14
גרביים אמן 22/02/2018 21:27:13
Joker סתמי אווה 22/02/2018 21:27:13
גרביים סמאללה עלינו ועל רגלינו 22/02/2018 21:27:11
Joker שאני אבין את הסרת אותו ועכשיו את בלי מנהל ואת לא יכולה ? 22/02/2018 21:27:05
גרביים רגע מי אמרת שאתה אוהב 22/02/2018 21:27:02
Antarctica ותחזירו לי ניהול 22/02/2018 21:26:52
גרביים את מי אתה אוהב אמאללה אתה הומו?? 22/02/2018 21:26:48
Antarctica אתם רבים עם אליהו שאני אבין? 22/02/2018 21:26:45
Joker גם בלי דולב 22/02/2018 21:26:43
Joker אל תשכח שבגללך חסמו חצי מהשיטות פה יכלנו להתנהג נורמלי והכל טוב ויפה 22/02/2018 21:26:33
Riot גם גוקר חח 22/02/2018 21:26:32
גרביים יאאאאא 22/02/2018 21:26:29
גרביים דוביגלל עם האיפור המיותר 22/02/2018 21:26:28
Riot אתה אחד המניאקים 😇 שאני אוהב 22/02/2018 21:26:26
Riot אני לא רוצה לריב איתך אליהו טוב? 22/02/2018 21:26:17
גרביים ראש 22/02/2018 21:26:16
גרביים אין לו רא/ש 22/02/2018 21:26:13
Joker אליהו גם לי השיחה מיותרת 22/02/2018 21:26:10
אליהו(: תעשה מה בראש שלך 22/02/2018 21:26:07
אליהו(: שמע אני זזתי 22/02/2018 21:26:03
אליהו(: ל השיחה הזאת מיותרת. 22/02/2018 21:25:58
גרביים תגיד לליהי שתעשה לך מנהל יאללה סתום 22/02/2018 21:25:57
Riot או שהיית מסיר את עצמך 22/02/2018 21:25:54
אליהו(: טוב שמע אברהם 22/02/2018 21:25:51
Joker יש סיבה 22/02/2018 21:25:50
Joker לא סתם אנשים מורידים מנהל 22/02/2018 21:25:40
[ פורטל הצ'אטים של 2all ] [ הירשמם למערכת 2all ] [רוצה צא'ט באתר ? ] [ כניסה למערכת ה צא'ט של 2all ]
מערכת הצאט של 2all בניית אתרים