הצאט של שלו123היפה~אתם זונות~ :) אל תכנסווו -.-

~ --|-, ~ האופי שלי זה בגלל מי שאני והגישה שלי זה בגלל מי שאתה ~ זדיינו :) ~את הלימונים דורסים ואת הבוגדים והצבועים הורסים~ ללביאה לא אכפת מה חתולות רחוב אומרות עליה ;) ~ פסטט כולכם לימונים חוץ מאדרי וגיא! ❦ ~

מערכת הצ'אט של 2all

כניסה לצאט - www.2all.co.il
בחר צאט
שם משתמש
   
היסטוריית הודעות היום
שלו123היפה ת 26/04/2017 23:34:38
שלו123היפה ץ 26/04/2017 23:34:37
שלו123היפה ת 26/04/2017 23:34:37
שלו123היפה ץ 26/04/2017 23:34:37
שלו123היפה ת 26/04/2017 23:34:36
שלו123היפה תת 26/04/2017 23:34:36
שלו123היפה ץ 26/04/2017 23:34:35
שלו123היפה ת 26/04/2017 23:34:35
שלו123היפה ץ 26/04/2017 23:34:34
שלו123היפה תתץ 26/04/2017 23:22:04
שלו123היפה ץת 26/04/2017 23:22:04
שלו123היפה ת 26/04/2017 23:22:03
שלו123היפה ץ 26/04/2017 23:22:03
שלו123היפה תת 26/04/2017 23:22:02
שלו123היפה ת 26/04/2017 23:22:02
שלו123היפה תת 26/04/2017 23:22:01
שלו123היפה ץ 26/04/2017 23:22:01
שלו123היפה ת 26/04/2017 23:17:47
שלו123היפה ץ 26/04/2017 23:17:47
שלו123היפה ת 26/04/2017 23:17:47
שלו123היפה ץ 26/04/2017 23:17:47
שלו123היפה ץת 26/04/2017 23:16:27
שלו123היפה ת 26/04/2017 23:16:27
שלו123היפה ץ 26/04/2017 23:16:26
שלו123היפה ת 26/04/2017 23:16:26
שלו123היפה ץ 26/04/2017 23:16:26
שלו123היפה ת 26/04/2017 23:16:25
שלו123היפה ץ 26/04/2017 23:16:25
שלו123היפה ת 26/04/2017 23:14:21
שלו123היפה ץ 26/04/2017 23:14:21
שלו123היפה ץת 26/04/2017 23:14:21
שלו123היפה ץ 26/04/2017 23:13:17
שלו123היפה ת 26/04/2017 23:13:17
שלו123היפה ץ 26/04/2017 23:13:17
שלו123היפה תת 26/04/2017 23:13:16
שלו123היפה תץ 26/04/2017 23:13:16
שלו123היפה תת 26/04/2017 23:13:15
שלו123היפה ת 26/04/2017 23:13:14
שלו123היפה ץ 26/04/2017 23:13:13
שלו123היפה ץץ 26/04/2017 23:09:44
שלו123היפה ץ 26/04/2017 23:09:43
שלו123היפה ת 26/04/2017 23:09:43
שלו123היפה ץת 26/04/2017 23:09:43
שלו123היפה ץ 26/04/2017 23:09:42
שלו123היפה ץתתתת 26/04/2017 23:07:06
שלו123היפה ץ 26/04/2017 23:02:10
שלו123היפה ץת 26/04/2017 23:02:10
שלו123היפה ץ 26/04/2017 23:00:22
שלו123היפה ת 26/04/2017 23:00:22
שלו123היפה ץ 26/04/2017 23:00:21
שלו123היפה ץת 26/04/2017 23:00:21
שלו123היפה תת 26/04/2017 23:00:20
שלו123היפה ת 26/04/2017 23:00:20
שלו123היפה ץ 26/04/2017 22:56:46
שלו123היפה תת 26/04/2017 22:56:46
שלו123היפה ת 26/04/2017 22:56:45
שלו123היפה ץ 26/04/2017 22:56:45
שלו123היפה ת 26/04/2017 22:54:40
שלו123היפה תת 26/04/2017 22:54:40
שלו123היפה ת 26/04/2017 22:54:39
שלו123היפה ץ 26/04/2017 22:54:39
שלו123היפה ת 26/04/2017 22:54:38
שלו123היפה ץץ 26/04/2017 22:54:38
שלו123היפה ץ 26/04/2017 22:49:34
שלו123היפה ץתתת 26/04/2017 22:49:34
שלו123היפה ץת 26/04/2017 22:49:33
שלו123היפה ת 26/04/2017 22:49:06
שלו123היפה ת 26/04/2017 22:48:56
שלו123היפה תת 26/04/2017 22:48:56
שלו123היפה ת 26/04/2017 22:48:55
שלו123היפה ץת 26/04/2017 22:48:55
שלו123היפה תץ 26/04/2017 22:46:37
שלו123היפה ץ 26/04/2017 22:46:36
שלו123היפה ת 26/04/2017 22:46:36
שלו123היפה ץ 26/04/2017 22:46:36
שלו123היפה ץת 26/04/2017 22:46:35
שלו123היפה ת 26/04/2017 22:46:35
שלו123היפה ץ 26/04/2017 22:46:34
שלו123היפה ת 26/04/2017 22:46:34
שלו123היפה תץ 26/04/2017 22:46:34
שלו123היפה ת 26/04/2017 22:45:01
שלו123היפה ץ 26/04/2017 22:45:01
שלו123היפה ת 26/04/2017 22:45:00
שלו123היפה ץ 26/04/2017 22:45:00
שלו123היפה תת 26/04/2017 22:42:34
שלו123היפה ת 26/04/2017 22:42:33
שלו123היפה ץת 26/04/2017 22:42:33
שלו123היפה ץ 26/04/2017 22:42:32
שלו123היפה ת 26/04/2017 22:40:05
שלו123היפה תץץ 26/04/2017 22:40:05
שלו123היפה ת 26/04/2017 22:38:01
שלו123היפה ץ 26/04/2017 22:38:00
שלו123היפה ת 26/04/2017 22:38:00
שלו123היפה ץת 26/04/2017 22:38:00
עדן.היפה התחבר 26/04/2017 22:34:12
שלו123היפה ץ 26/04/2017 22:30:27
שלו123היפה ת 26/04/2017 22:30:27
שלו123היפה ץ 26/04/2017 22:30:27
שלו123היפה ת 26/04/2017 22:30:26
שלו123היפה ץ 26/04/2017 22:30:26
שלו123היפה תתת 26/04/2017 22:30:26
שלו123היפה ת 26/04/2017 22:30:25
שלו123היפה ץ 26/04/2017 22:30:24
שלו123היפה ת 26/04/2017 22:30:24
שלו123היפה ץ 26/04/2017 22:30:24
שלו123היפה תת 26/04/2017 22:26:25
שלו123היפה ת 26/04/2017 22:26:24
שלו123היפה ץ 26/04/2017 22:26:23
שלו123היפה ת 26/04/2017 22:26:23
שלו123היפה ץ 26/04/2017 22:26:23
שלו123היפה תץ 26/04/2017 22:22:11
שלו123היפה ת 26/04/2017 22:22:11
שלו123היפה ץ 26/04/2017 22:19:39
שלו123היפה ת 26/04/2017 22:19:39
שלו123היפה ץ 26/04/2017 22:19:39
שלו123היפה ת 26/04/2017 22:19:38
שלו123היפה תץ 26/04/2017 22:19:38
שלו123היפה ת 26/04/2017 22:19:38
שלו123היפה ץ 26/04/2017 22:17:49
שלו123היפה ץת 26/04/2017 22:17:48
שלו123היפה ת 26/04/2017 22:17:48
שלו123היפה ץ 26/04/2017 22:17:47
שלו123היפה תת 26/04/2017 22:17:47
שלו123היפה ת 26/04/2017 22:17:46
שלו123היפה תת 26/04/2017 22:17:46
שלו123היפה ת 26/04/2017 22:17:45
שלו123היפה תת 26/04/2017 22:17:45
שלו123היפה ת 26/04/2017 22:17:44
שלו123היפה תץ 26/04/2017 22:17:44
שלו123היפה ת 26/04/2017 22:17:44
שלו123היפה ץ 26/04/2017 22:16:17
שלו123היפה ת 26/04/2017 22:16:16
שלו123היפה ץ 26/04/2017 22:16:16
שלו123היפה ת 26/04/2017 22:16:16
שלו123היפה ץ 26/04/2017 22:16:15
שלו123היפה ת 26/04/2017 22:16:15
שלו123היפה תץ 26/04/2017 22:16:15
שלו123היפה ץ 26/04/2017 22:16:14
שלו123היפה תתת 26/04/2017 22:16:14
שלו123היפה תת 26/04/2017 22:16:12
שלו123היפה ת 26/04/2017 22:09:24
שלו123היפה ץ 26/04/2017 22:09:24
שלו123היפה ת 26/04/2017 22:09:24
שלו123היפה ץ 26/04/2017 22:09:23
שלו123היפה תת 26/04/2017 22:09:23
שלו123היפה ת 26/04/2017 22:08:41
שלו123היפה ץ 26/04/2017 22:08:41
שלו123היפה ת 26/04/2017 22:08:41
שלו123היפה ץ 26/04/2017 22:08:40
שלו123היפה תתת 26/04/2017 22:06:57
שלו123היפה ת 26/04/2017 22:06:55
שלו123היפה תת 26/04/2017 22:06:55
שלו123היפה ת 26/04/2017 22:06:54
שלו123היפה ץ 26/04/2017 22:06:54
שלו123היפה ת 26/04/2017 22:00:19
שלו123היפה ץ 26/04/2017 22:00:19
שלו123היפה ץת 26/04/2017 22:00:19
שלו123היפה ת 26/04/2017 22:00:18
שלו123היפה Mmץ 26/04/2017 22:00:18
שלו123היפה M 26/04/2017 22:00:17
שלו123היפה ץתת 26/04/2017 22:00:16
שלו123היפה ץ 26/04/2017 21:56:16
שלו123היפה ת 26/04/2017 21:56:16
שלו123היפה ץ 26/04/2017 21:56:15
שלו123היפה ץת 26/04/2017 21:56:15
שלו123היפה תץת 26/04/2017 21:56:14
שלו123היפה ת 26/04/2017 21:56:13
שלו123היפה תתץת 26/04/2017 21:56:13
שלו123היפה ת 26/04/2017 21:56:12
שלו123היפה ץ 26/04/2017 21:56:12
שלו123היפה ת 26/04/2017 21:56:11
שלו123היפה ץ 26/04/2017 21:56:11
שלו123היפה ת 26/04/2017 21:54:22
שלו123היפה ץת 26/04/2017 21:54:21
שלו123היפה תץת 26/04/2017 21:54:20
שלו123היפה ת 26/04/2017 21:54:19
שלו123היפה ץ 26/04/2017 21:52:29
שלו123היפה ת 26/04/2017 21:52:29
שלו123היפה ץתץ 26/04/2017 21:52:29
שלו123היפה ץת 26/04/2017 21:52:28
שלו123היפה ץ 26/04/2017 21:52:27
שלו123היפה תתת 26/04/2017 21:52:27
שלו123היפה תת 26/04/2017 21:52:26
שלו123היפה ת 26/04/2017 21:52:25
שלו123היפה תת 26/04/2017 21:52:25
שלו123היפה גיאסו 26/04/2017 21:52:03
שלו123היפה . 26/04/2017 21:52:01
שלו123היפה . . 26/04/2017 21:52:01
שלו123היפה . 26/04/2017 21:52:00
שלו123היפה . 26/04/2017 21:51:59
שלו123היפה ... 26/04/2017 21:51:59
שלו123היפה . 26/04/2017 21:51:57
שלו123היפה . 26/04/2017 21:51:57
שלו123היפה . 26/04/2017 21:51:56
שלו123היפה תת 26/04/2017 21:51:28
שלו123היפה תת 26/04/2017 21:51:26
שלו123היפה ת 26/04/2017 21:51:25
שלו123היפה ץ 26/04/2017 21:51:25
שלו123היפה מצעמם 26/04/2017 21:51:24
שלו123היפה חחח 26/04/2017 21:49:26
שלו123היפה הייי 26/04/2017 21:49:25
~גיא;)~ חח 26/04/2017 21:48:16
~גיא;)~ היי 26/04/2017 21:47:59
שלו123היפה באתי 26/04/2017 21:47:44
שלו123היפה דקכ באה 26/04/2017 21:47:00
שלו123היפה הייייי גיאסווו 26/04/2017 21:44:21
~גיא;)~ היי 26/04/2017 21:43:58
שלו123היפה הייי 26/04/2017 21:43:49
~גיא;)~ סלווווו 26/04/2017 21:43:19
~גיא;)~ התחבר 26/04/2017 21:43:09
שלו123היפה התחבר 26/04/2017 21:40:39
שלו123היפה ץ 26/04/2017 21:10:39
שלו123היפה ת 26/04/2017 21:10:38
שלו123היפה תץץץ 26/04/2017 21:10:37
שלו123היפה ת 26/04/2017 21:10:36
שלו123היפה ץת 26/04/2017 21:10:36
שלו123היפה ץ 26/04/2017 21:08:51
שלו123היפה תת 26/04/2017 21:08:51
שלו123היפה ת 26/04/2017 21:08:50
שלו123היפה תת 26/04/2017 21:08:50
שלו123היפה ת 26/04/2017 21:08:49
שלו123היפה תת 26/04/2017 21:08:49
שלו123היפה ת 26/04/2017 21:08:48
שלו123היפה ץ 26/04/2017 21:08:48
שלו123היפה הי 26/04/2017 21:08:16
עדן.היפה היי 26/04/2017 21:06:21
עדן.היפה התחבר 26/04/2017 21:06:19
שלו123היפה ץ 26/04/2017 21:05:29
שלו123היפה ץת 26/04/2017 21:05:29
שלו123היפה ת 26/04/2017 21:05:28
שלו123היפה תת 26/04/2017 21:05:28
שלו123היפה ך 26/04/2017 21:05:27
שלו123היפה ץת 26/04/2017 21:05:27
שלו123היפה תץ 26/04/2017 21:05:27
שלו123היפה ת 26/04/2017 21:05:26
שלו123היפה ץת 26/04/2017 21:05:26
שלו123היפה אדרייי חזרציייי 26/04/2017 21:02:38
אדרי׳ בואי מאוחר יותר 26/04/2017 20:58:19
אדרי׳ אני זזה 26/04/2017 20:58:16
אדרי׳ ודבר שני 26/04/2017 20:58:14
אדרי׳ תודה שלא התייחסת! -.- 26/04/2017 20:58:11
אדרי׳ שלוווה 26/04/2017 20:58:04
אדרי׳ או שבעצם היא תראה אתזה 26/04/2017 20:58:03
אדרי׳ תמסור לההההה 26/04/2017 20:57:59
אדרי׳ אם שלו תראה אתזה 26/04/2017 20:57:56
אדרי׳ התחבר 26/04/2017 20:56:40
1 נו הסתכלת ? 26/04/2017 20:54:27
שלו123היפה חחחח 26/04/2017 20:52:26
1 אז תסתכלי במראה 26/04/2017 20:50:51
1 שמשעמם לי 26/04/2017 20:50:22
1 כל הזמן 26/04/2017 20:50:09
שלו123היפה קפוץ אתה 26/04/2017 20:50:02
שלו123היפה חחח 26/04/2017 20:50:00
1 תקפצי על רגל אחת 26/04/2017 20:48:55
1 בעסה 26/04/2017 20:48:46
שלו123היפה שמצעמם לי 26/04/2017 20:48:33
1 מה את מספרת ? 26/04/2017 20:48:18
שלו123היפה חחחח 26/04/2017 20:48:07
1 כל הכבוד 26/04/2017 20:47:30
1 יפה 26/04/2017 20:47:22
שלו123היפה אה כע חחחחח 26/04/2017 20:47:14
שלו123היפה מה? 26/04/2017 20:47:07
1 מה קורה עדין יפה ? 26/04/2017 20:47:00
שלו123היפה יא נער 26/04/2017 20:46:36
שלו123היפה מחחחחחח 26/04/2017 20:46:30
1 אני ילד 26/04/2017 20:46:19
1 גבר זה זקן 26/04/2017 20:46:16
1 חס ושלום 26/04/2017 20:46:10
שלו123היפה יא גבר 26/04/2017 20:45:48
שלו123היפה ניסיםם 26/04/2017 20:45:47
1 מה קורה אחוקים ? 26/04/2017 20:45:43
1 התחבר 26/04/2017 20:45:30
שלו123היפה ץ 26/04/2017 20:43:13
שלו123היפה ת 26/04/2017 20:43:13
שלו123היפה תתץ 26/04/2017 20:43:12
שלו123היפה ת 26/04/2017 20:43:12
שלו123היפה ץ 26/04/2017 20:43:11
שלו123היפה .. 26/04/2017 20:41:49
שלו123היפה . 26/04/2017 20:41:48
שלו123היפה . 26/04/2017 20:41:47
שלו123היפה . .. 26/04/2017 20:41:47
שלו123היפה . 26/04/2017 20:41:46
שלו123היפה . 26/04/2017 20:41:45
שלו123היפה .. . 26/04/2017 20:41:45
שלו123היפה . 26/04/2017 20:41:44
שלו123היפה . 26/04/2017 20:41:43
שלו123היפה ץ. 26/04/2017 20:41:43
שלו123היפה ץתתץץ 26/04/2017 20:41:42
שלו123היפה ץת 26/04/2017 20:41:41
שלו123היפה ץ 26/04/2017 20:37:17
שלו123היפה ץת 26/04/2017 20:37:17
שלו123היפה תת 26/04/2017 20:37:16
שלו123היפה ת 26/04/2017 20:37:15
שלו123היפה תת 26/04/2017 20:37:15
שלו123היפה ת 26/04/2017 20:37:14
שלו123היפה תת 26/04/2017 20:37:14
שלו123היפה ת 26/04/2017 20:37:14
שלו123היפה ץ 26/04/2017 20:37:13
שלו123היפה חחח 26/04/2017 20:36:07
שלו123היפה ץ 26/04/2017 20:35:15
שלו123היפה ת 26/04/2017 20:35:15
שלו123היפה תך 26/04/2017 20:35:14
שלו123היפה ת 26/04/2017 20:35:14
שלו123היפה ץ 26/04/2017 20:35:14
שלו123היפה ת 26/04/2017 20:35:13
שלו123היפה ץ 26/04/2017 20:35:13
אדרי׳ שלווההה 26/04/2017 20:32:25
אדרי׳ סתומה 26/04/2017 20:32:11
אדרי׳ חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח 26/04/2017 20:32:08
שלו123היפה אני חייבת לזכור -.- 26/04/2017 20:31:47
שלו123היפה החיית* 26/04/2017 20:31:39
שלו123היפה חחח הרגת 26/04/2017 20:31:36
שלו123היפה ^_^ 26/04/2017 20:31:34
שלו123היפה חחחחחחחחחחחח 26/04/2017 20:31:28
אדרי׳ (: 26/04/2017 20:31:19
אדרי׳ העיקר שסאת 26/04/2017 20:31:16
שלו123היפה באצי 26/04/2017 20:30:42
שלו123היפה סאתי 26/04/2017 20:30:41
אדרי׳ חחחחחחחחחח 26/04/2017 20:29:21
שלו123היפה ושצצצצ 26/04/2017 20:29:04
שלו123היפה דקה באה :) 26/04/2017 20:29:02
שלו123היפה חחחח 26/04/2017 20:28:59
אדרי׳ חחחחחחחחחחחחח אהבלה 26/04/2017 20:28:42
אדרי׳ אמרתיייי לרון 26/04/2017 20:28:37
שלו123היפה חחח טוב אני חוזרת לשם 26/04/2017 20:28:31
שלו123היפה אז למה אמרת נתראה שםם? 26/04/2017 20:28:25
שלו123היפה אההה 26/04/2017 20:28:20
אדרי׳ רון הלך 26/04/2017 20:28:15
אדרי׳ לאא 26/04/2017 20:28:10
אדרי׳ מה ביי 26/04/2017 20:28:09
שלו123היפה את הולכת…? 26/04/2017 20:28:07
שלו123היפה חחח ביי אדרוד :) 26/04/2017 20:28:03
שלו123היפה סטטט אני לוהטטט בייביי! 26/04/2017 20:27:12
שלו123היפה חחחחח נוו זה כמו בסרטים XD 26/04/2017 20:27:03
אדרי׳ חחחחחחחחחחחח נו ידוע שאת משוגעת 26/04/2017 20:26:36
שלו123היפה חחחח 26/04/2017 20:26:35
שלו123היפה מנהל ראשי26/04/2017 20:24:39שלו123היפה *רוק* סטטטטט, אנחנו לוהטיםם 26/04/2017 20:26:33
שלו123היפה חחחחחחחחח 26/04/2017 20:26:09
שלו123היפה מה* 26/04/2017 20:26:08
שלו123היפה חח תקראו מב רשמתיייי! 26/04/2017 20:26:06
אדרי׳ פשוט אנחנו רק בנות ורון יהיה לבד 26/04/2017 20:26:03
שלו123היפה חח כע 26/04/2017 20:25:59
אדרי׳ אולי תתחבר גם לצאט שלי 26/04/2017 20:25:50
~גיא;)~ מה 26/04/2017 20:25:49
אדרי׳ גיאצו 26/04/2017 20:25:42
שלו123היפה וואי* 26/04/2017 20:25:16
שלו123היפה חחחחח ווגי 26/04/2017 20:25:15
שלו123היפה חחחחחחחחחי 26/04/2017 20:24:41
שלו123היפה *רוק* סטטטטט, אנחנו לוהטיםם 26/04/2017 20:24:39
שלו123היפה חחחחחחחחחי 26/04/2017 20:24:24
אדרי׳ פשוט הורסים 26/04/2017 20:24:02
אדרי׳ חחחחחחחחחחחחח 26/04/2017 20:23:57
שלו123היפה סתם סתם :) 26/04/2017 20:23:42
שלו123היפה חחחחחחח 26/04/2017 20:23:39
שלו123היפה דקה* 26/04/2017 20:23:37
שלו123היפה זה כי אמרתי דקנ באה ^_^ 26/04/2017 20:23:35
שלו123היפה חחחחח 26/04/2017 20:23:29
אדרי׳ אנשים 26/04/2017 20:23:15
אדרי׳ יופי עוד נשים יתחברו וזהו 26/04/2017 20:23:14
שלו123היפה אני מוטרדת… 26/04/2017 20:23:05
שלו123היפה חכי אני חוזרת 26/04/2017 20:22:00
שלו123היפה אז יצאתי משם לדקה 26/04/2017 20:21:57
אדרי׳ הא 26/04/2017 20:21:57
שלו123היפה אה , לא , אני בודקת משהו בצאטים 26/04/2017 20:21:51
אייל התחבר 26/04/2017 20:21:46
אדרי׳ כבר התחברו 26/04/2017 20:21:36
אדרי׳ לשם 26/04/2017 20:21:34
~גיא;)~ חחחחחחחח 26/04/2017 20:21:33
אדרי׳ את יכולה לחור לם את יודעת 26/04/2017 20:21:33
שלו123היפה :* ❦ 26/04/2017 20:21:29
שלו123היפה וגם אסה גיאסווווווו 26/04/2017 20:21:17
שלו123היפה חחחחח גם אתת חיימייייי ^_^ 26/04/2017 20:21:13
אדרי׳ מתוקה 26/04/2017 20:21:07
אדרי׳ פשווטוו 26/04/2017 20:21:04
אדרי׳ היא פשוט 26/04/2017 20:21:01
אדרי׳ חחחחחחחחחחחח אין 26/04/2017 20:20:57
שלו123היפה גדול XD 26/04/2017 20:20:56
שלו123היפה חחחחחחחח 26/04/2017 20:20:48
~גיא;)~ 0.0 מהמהמהמהמה? 26/04/2017 20:20:44
שלו123היפה חחחחחחח 26/04/2017 20:20:35
שלו123היפה XD 26/04/2017 20:20:32
שלו123היפה חחחחח 26/04/2017 20:20:31
אדרי׳ שכדאי לחבק אותך חזק ולמעוך אותךךךך עד שתהפכי לגיאצו בקטן 26/04/2017 20:20:26
שלו123היפה חחחח גם את ^.^ 26/04/2017 20:20:18
אדרי׳ כלכך 26/04/2017 20:20:10
אדרי׳ כלכל מקסימה 26/04/2017 20:20:09
אדרי׳ חחחחחחחחחחחח סתם באלי לפרגן לך כי את מקסימה מה 26/04/2017 20:20:06
שלו123היפה אני דעת, אבל למה חחח 26/04/2017 20:19:59
שלו123היפה ^_^ 26/04/2017 20:19:55
שלו123היפה חחחחח למההה 26/04/2017 20:19:50
אדרי׳ חחחחחח כןכן שלו את ממש מקסימה שתדעי לך6_6 26/04/2017 20:19:11
שלו123היפה חחחח אותיות יפות 26/04/2017 20:18:53
שלו123היפה ת 26/04/2017 20:18:49
שלו123היפה ץ 26/04/2017 20:18:48
שלו123היפה חחחחחחח 26/04/2017 20:17:43
אדרי׳ חחחחחחחחחחחח 26/04/2017 20:16:31
שלו123היפה חחחחחח 26/04/2017 20:16:23
שלו123היפה חחח אופס 26/04/2017 20:16:21
שלו123היפה חחחחחח 26/04/2017 20:16:18
אדרי׳ טוב נו תבדקי 26/04/2017 20:15:02
שלו123היפה חחח מאוחר מדי 26/04/2017 20:15:01
אדרי׳ בשבילך 26/04/2017 20:14:50
אדרי׳ אני אשאל אותו 26/04/2017 20:14:48
אדרי׳ לאלא שלווה 26/04/2017 20:14:36
שלו123היפה חכי 26/04/2017 20:14:31
שלו123היפה נראה לי עזרתי לו מתישהו 26/04/2017 20:14:30
אדרי׳ הא 26/04/2017 20:14:26
שלו123היפה אני דעתת! 26/04/2017 20:14:24
שלו123היפה עזרתי למישהו בשם רן/רון 26/04/2017 20:14:18
אדרי׳ הוא חדש!! 26/04/2017 20:14:18
אדרי׳ לאלא 26/04/2017 20:14:16
שלו123היפה חכי אולי אני מכירה אותו 26/04/2017 20:14:11
אדרי׳ לא 26/04/2017 20:14:11
שלו123היפה לא* 26/04/2017 20:14:05
שלו123היפה אהה, זה חא זה שרב איתך… 26/04/2017 20:14:03
אדרי׳ זה רון חדש 26/04/2017 20:13:55
אדרי׳ לא 26/04/2017 20:13:51
אדרי׳ אז למה חשבת שהוא חופר 26/04/2017 20:13:49
שלו123היפה אההה, זה לא רון נקודה? 26/04/2017 20:13:48
אדרי׳ את יודעת? 26/04/2017 20:13:46
שלו123היפה אה דעת 26/04/2017 20:13:40
אדרי׳ לגמרי 26/04/2017 20:13:34
אדרי׳ אחר 26/04/2017 20:13:31
אדרי׳ זה רון חדש 26/04/2017 20:13:29
אדרי׳ זה לא רון הזה 26/04/2017 20:13:27
אדרי׳ לא 26/04/2017 20:13:25
שלו123היפה סתם סתם 26/04/2017 20:13:23
שלו123היפה חחחחחחחחח 26/04/2017 20:13:21
שלו123היפה להציל אותך שם? 26/04/2017 20:13:09
שלו123היפה חופר לך הא? 26/04/2017 20:13:04
שלו123היפה חחחח מה רון רוצה ממך? XD 26/04/2017 20:13:00
אדרי׳ חחחחחח מסכנים 26/04/2017 20:12:46
שלו123היפה לא זוכרת… 26/04/2017 20:12:34
שלו123היפה יותר* 26/04/2017 20:12:24
אדרי׳ אבל אחרי כיתה ז אפחת לא שמה על הבצפר 26/04/2017 20:12:17
שלו123היפה חחחחח אצלי זה עד כיתה גבוהה יוצר 26/04/2017 20:12:15
אדרי׳ ואולי גם בכיתה ז 26/04/2017 20:12:09
אדרי׳ אצלנו 26/04/2017 20:12:01
אדרי׳ ביסודי היה אסור 26/04/2017 20:11:59
שלו123היפה חחחחחח אסור 26/04/2017 20:11:52
אדרי׳ אסור 26/04/2017 20:11:35
אדרי׳ אסיק 26/04/2017 20:11:32
אדרי׳ מה זה אזור לק 26/04/2017 20:11:31
אדרי׳ איזה מבאס זה 26/04/2017 20:11:29
שלו123היפה חחחחח 26/04/2017 20:11:14
שלו123היפה לי* 26/04/2017 20:11:13
אדרי׳ מובן 26/04/2017 20:11:09
אדרי׳ חחחחחחח האא עכשיו הכל מוסן 26/04/2017 20:11:06
שלו123היפה היי הילי 26/04/2017 20:11:03
שלו123היפה כי אסור לי בלימודים 26/04/2017 20:10:59
אדרי׳ היי 26/04/2017 20:10:53
שלו123היפה חחחחח כנל, אבל בשביל יומיים לא שווה שלי 26/04/2017 20:10:51
אדרי׳ כי כל הזמן רגילים מתקלפים לי 26/04/2017 20:10:47
אדרי׳ אני אוהבת לקים עמידים 26/04/2017 20:10:34
אדרי׳ לא 26/04/2017 20:10:27
שלו123היפה זה סיבוך לק גל… 26/04/2017 20:10:23
שלו123היפה אבל נגיד אני רוצה לכמה ימים, לחופש 26/04/2017 20:10:16
הילי היי 26/04/2017 20:10:10
שלו123היפה אההה 26/04/2017 20:10:07
אדרי׳ אז אני כל הזמן עושה אצלה בחינם 26/04/2017 20:10:03
שלו123היפה זה חמוד! 26/04/2017 20:10:02
אדרי׳ למרות שאת האמת אחות של אבא שלי עושה לק ג׳ל 26/04/2017 20:09:58
שלו123היפה ואדום לא מתאים לי 26/04/2017 20:09:58
שלו123היפה זה לא עדין 26/04/2017 20:09:49
שלו123היפה אחד יותר ירוק 26/04/2017 20:09:44
שלו123היפה ושני טורכיז 26/04/2017 20:09:39
אדרי׳ למה צבעים עדינים 26/04/2017 20:09:39
שלו123היפה יש לי שני גווני אפרסק 26/04/2017 20:09:36
אדרי׳ חחחחחחחחחחחח 26/04/2017 20:09:33
שלו123היפה חחחח 26/04/2017 20:09:24
שלו123היפה גם על אפרסק אני *חיה* :) 26/04/2017 20:09:23
שלו123היפה וגם אפרסק בהירררר 26/04/2017 20:09:10
שלו123היפה ואני מתה על טורכיז 26/04/2017 20:09:05
שלו123היפה אבל מושלם 26/04/2017 20:09:01
שלו123היפה אתמול קניתי לק בצבע טורכיז מושלם אבל 26/04/2017 20:08:57
אדרי׳ חחחחחחחחחחחחחחחחח נו 26/04/2017 20:08:54
~גיא;)~ חחחחח 26/04/2017 20:08:47
שלו123היפה חחחחח 26/04/2017 20:08:44
שלו123היפה אז אני מספרת לה ^_^ 26/04/2017 20:08:42
שלו123היפה גיא , זה פשוט לא יעניין אותך 26/04/2017 20:08:39
שלו123היפה וואייי שמעייי אדריי 26/04/2017 20:08:31
~גיא;)~ חחח 26/04/2017 20:08:27
שלו123היפה חחחחחח :) 26/04/2017 20:08:22
אדרי׳ נשמה את 26/04/2017 20:08:16
אדרי׳ חחחחחחחחחחחחחחחחחחח למה מטרידה 26/04/2017 20:08:14
שלו123היפה חחחחחחחחח 26/04/2017 20:07:48
שלו123היפה מטרידה ^_^ 26/04/2017 20:07:42
שלו123היפה חחחח 26/04/2017 20:07:39
שלו123היפה חחחחחחחח 26/04/2017 20:07:03
שלו123היפה מואיייי אדרוששש :) 26/04/2017 20:07:00
שלו123היפה חחחחחחח 26/04/2017 20:06:57
~גיא;)~ התחבר 26/04/2017 20:06:43
אדרי׳ חחחחחחחחחחחחחחחחחח 26/04/2017 20:06:30
~גיא;)~ חיבוקיייי לאדריייייייי חחחחח ;) 26/04/2017 20:06:14
אדרי׳ תמשיך תמשיך 26/04/2017 20:06:10
אדרי׳ דייי נו 26/04/2017 20:06:08
שלו123היפה חחחחחחחחחחח 26/04/2017 20:05:59
~גיא;)~ חחחחחחחחחח אדרייי ימאמיייייייי 26/04/2017 20:05:50
אדרי׳ חחחחחחחחחחחחחחחחח 26/04/2017 20:05:38
שלו123היפה סכוןןןןןן! 26/04/2017 20:05:37
[ פורטל הצ'אטים של 2all ] [ הירשמם למערכת 2all ] [רוצה צא'ט באתר ? ] [ כניסה למערכת ה צא'ט של 2all ]
מערכת הצאט של 2all בניית אתרים